ಮುಚ್ಚಿ

ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ವಿವರ

ತಾಲೂಕುವಾರು-ಗ್ರಾಮವಾರು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಕಾರ್ಯಾನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರ

ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು/ ಕೆಂಪುಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ವಿವರ:
ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡಬ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡಬಿದರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ
ನಿಯಮ-3A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು/ ಕೆಂಪುಕಲ್ಲುತೆಗೆಯಲು ಕಾರ್ಯಾನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರ:
ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡಬ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡಬಿದರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ:
ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡಬ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡಬಿದರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ
Non-CRZ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ವಿವರ:
ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡಬ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡಬಿದರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.