ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಪ್ರದೇಶ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಮಂಗಳೂರು 0824 575001
ಬಂಟ್ವಾಳ 08255 574211
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 08256 574214
ಪುತ್ತೂರು 08251 574201
ಸುಳ್ಯ 08257 574239