ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2024

Loksabha Election-2024
Election

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ17-ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಮುಲ್ಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ಎಂ ಪಿ, ಭಾಆಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು
ದೂ# 0824-2220588
ಇ-ಮೇಲ್: deo[dot]dkannada[at]gmail[dot]com

GENERAL OBSERVER

Ms. Akanksha Ranjan, IAS

EXPENDITURE OBSERVER

Sri. Merugu Suresh, IRS

POLICE OBSERVER

Mrs. Binita Thakur, IPS