ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1077
ಪೋಲೀಸ್ 100
ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ 101
ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 108
ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1091
ಮೆಸ್ಕಾಂ 1912
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಹಾಯವಾಣಿ 8277799990