ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ-ಕಂದಾಯ

ವಿಭಾಗವಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಫಿಲ್ಟರ್

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ-ಕಂದಾಯ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಳಾಸ
ಪಿ.ಡಿ. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ 0824-2220593
ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆರ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಭೂದಾಖಲೆಗಳು 0824-2220572
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ 0824-2220571
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು dc.mnglr@gmail.com 0824-2220590 Sample Address
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು dc.mnglr@gmail.com 0824-2220588 Sample Address