ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2017-18 01/04/2019 ನೋಟ (996 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2016-17 01/01/2018 ನೋಟ (1 MB)