ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2017-18 01/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(996 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2016-17 01/01/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)