ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/08/2018 31/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (146 KB)
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿ. 18/08/2018

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ -ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ: 18/08/2018 

14/08/2018 19/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (52 KB)
ಆರ್ಕೈವ್