ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟೆಂಡರ್

ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ – ಟೆಂಡರ್

19/11/2020 04/12/2020 ನೋಟ (8 MB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಬೋಳೂರು, ಕಾವೂರು, ಮರೋಳಿ, ಬಜಾಲ್

17/11/2020 31/12/2020 ನೋಟ (143 KB) Kavoor (148 KB) Maroli (142 KB) Bajal (160 KB)
CRZ ಪ್ರದೇಶದ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳ ವಿವರ

CRZ ಪ್ರದೇಶದ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳ ವಿವರ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ

 

28/10/2020 31/12/2020 ನೋಟ (2 MB)
ಪ್ರಕಟಣೆ- ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತ/ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ

ಪ್ರಕಟಣೆ- ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತ/ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ

01/10/2020 31/12/2020 ನೋಟ (25 KB)
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿ಼ಷ್ಕರಣೆ-2021

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿ಼ಷ್ಕರಣೆ-2021

10/08/2020 15/01/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಆರ್ಕೈವ್