ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತಗಳ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಕುರಿತು

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತಗಳ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಕುರಿತು

16/05/2019 16/06/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತಗಳ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಕುರಿತು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತಗಳ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಬಂದ ಕುರಿತು

16/05/2019 16/06/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2019: ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/03/2019 30/05/2019 ನೋಟ (355 KB)
ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿ

ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

24/08/2018 31/03/2019 ನೋಟ (58 KB) ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (653 KB)
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ- 10/03/2019 @ 5 PM

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ದಿನಾಂಕ – 10/03/2019 @ 5 PM

10/03/2019 10/03/2019
ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆ – ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರದಿ – ತುಂಬೆ

ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆ – ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರದಿ – ತುಂಬೆ

17/11/2018 30/12/2018 ನೋಟ (5 MB)
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/08/2018 31/08/2018 ನೋಟ (146 KB)
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿ. 19/08/2018

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ -ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ: 19/08/2018 

14/08/2018 20/08/2018 ನೋಟ (51 KB)