ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕೋಣಾಜೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ-574199

ದೂರವಾಣಿ : 0824-2287276
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://mangaloreuniversity.ac.in/