ಮುಚ್ಚಿ

ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್

ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ(MAJN), ಪಡೀಲ್, ಕಂಕನಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು-575007
ದೂರವಾಣಿ : 0824-2437824

ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್

ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ (MAQ) ಅತ್ತಾವರ, ಮಂಗಳೂರು -575001
ದೂರವಾಣಿ : 0824-2423137