ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು

ಮೆಸ್ಕಾಂ ಭವನ ಕಾವೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜೈ, ಮಂಗಳೂರು-575004

ದೂರವಾಣಿ : 0824-2885766
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://mesco.in/