ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾಣನಿಲ್ದಾಣ

ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಜಪೆ. ಕೆಂಜಾರು, ಮಂಗಳೂರು- 574142
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.aai.aero/en/airports/mangalore