ಮುಚ್ಚಿ

ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್

ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಬೇಟಿಕೊಡಿ

ಭೇಟಿ: https://parivahan.gov.in/sarathiservice7/

ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಕಚೇರಿ

ಸ್ಥಳ : ಮಂಗಳೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪುತ್ತೂರು | ನಗರ : ಮಂಗಳೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 575001